Hanuman gym Praha

VÍC NEŽ JEN TĚLOCVIČNA

Hanuman Gym je první oficiální škola bojových sportů v České republice, kdy Petr Khru Macháček jako první začal s výukou již v roce 1991 vychoval mnoho mistrů světa, Evropy i republiky a také najvyšší počet již slavných trenérů známých gymu jako například Spejbl gym, Jet saam gym, Lanna gym, Ktso, Reinders MMA team, BT gym a TKBC gym.
Hlavní vizí Hanumanu je nikdy se nevzdávat, nikdy neustupovat a jít tvrdě dopředu ať už ve sportu či v osobním životě a dosahovat svých stanovených cílů a hlavně mít radost z boje, radost ze života.
Hanuman Vás povede ke sportovním úspěchům, ale i duchovní cestou tím správným směrem pokud budete pozorně naslouchat. Můžete u nás trénovat jen rekreačně, naplnit své sportovní ambice v zápasech v ringu, nebo kleci, či se můžete stát legendou. U nás jste vítáni. Stačí pouze přijít a to jak to bude dál je už jen na Vás.


MORE THAN JUST A GYM 

Hanuman Gym is the first official martial arts school in the Czech Republic, when Petr Khru Macháček was the first to start teaching in 1991, educating many world, European and national champions, as well as the highest number of already famous gyma trainers such as Spejbl gym, Jet saam gym , Lanna gym, Ktso, Reinders MMA team, BT gym and TKBC gym. The main vision of Hanuman is never to give up, never to back down and to go hard ahead, whether in sports or in personal life, and to achieve one's goals and, above all, to have the joy of fighting, the joy of life. Hanuman will lead you to sports success, but also in a spiritual way in the right direction if you listen carefully. You can train with us only recreationally, fulfill your sports ambitions in matches in the ring or cage, or you can become a legend. You are welcome with us. All you have to do is come and how it will continue is up to you.

Kontaktní formulář:

Contact form

Use the send button to send. Thank you


Adresa: (Address)

OPATOVSKÁ 1754/14

149 00 

PRAHA 4

khru@seznam.cz